Nyheter

Bridgekåserier 1936-1937 nr.1

Bridgekåserier 1936-1937 nr.1

Hefte nr.1 i Anton Midsems populære serie bridgekåserier som ble utgitt i 1936-1937.

MIDSEMS BRIDGEKÅSERIER

Efter opfordring fra mange lyttere har rektor Midsem besluttet og sende ut sine radiobridgekåserier heftevis. Heftene vil bli sendt ut efter hvert som kåseriene blir holdt og selges enkeltvis.

Heftets side finner du her

Bridge - Norsk korrespondanseskole - Brevkurs

Bridge - Norsk korrespondanseskole - Brevkurs

Til elevene

Dette brevkurset i bridge henvender seg både til nybegynnere og til folk som kjenner spillet fra før. Kurset passer nok best for brevringer, men det er tatt tilstrekkelig hensyn til at også enkeltelever skal kunne gjennomgå det med fullt utbytte.

Dette var bare litt av forordet til boken.

Bokens side finner du her