Bridge - Norsk korrespondanseskole - Brevkurs

Bridge - Norsk korrespondanseskole - Brevkurs

Til elevene

Dette brevkurset i bridge henvender seg både til nybegynnere og til folk som kjenner spillet fra før. Kurset passer nok best for brevringer, men det er tatt tilstrekkelig hensyn til at også enkeltelever skal kunne gjennomgå det med fullt utbytte.

Dette var bare litt av forordet til boken.

Bokens side finner du her