Praktisk Bridgebok

Praktisk Bridgebok

En av Norsk bridgehistories første bøker, sannsynligvis var dette den 5te boken om bridge i Norge. Helt sikkert er det at det var den første boken som ble oversatt fra Engelsk til Norsk og Rolf Gundersen var mannen som fikk den ære å gjøre det. Raad og vink samt nogen regler og litt om 3 mandsbridge er bokens hovedbudskap. Forfatter er W. Ferguson.

Bokens side finner du her