Program 40 - 29.05.2011

Programpost om kortspillet BRIDGE startet opp søndag 22. August 2010.
Programmet vil gå UKENTLIG og vare i ca. 30 minutter hver gang.
Programmet går fra kl 21:00 til 21:30 HVER søndag.

Innhold:
Bridgetur til TUNIS v/ INGER LENE HANGELAND.
Intervju med leder for Utvalg Internasjonal Virksomhet Virginia Chediak.
Kortprøven: Hvor mange stikk vil du prøve å få ?

 

KANAL 1 - BRIDGEMAGASINET - Program 40

This text will be replaced