Program 31 - 20.03.2011

Programpost om kortspillet BRIDGE starter opp søndag 22. August 2010.
Programmet vil gå UKENTLIG og vare i ca. 30 minutter hver gang.
Programmet går fra kl 21:00 til 21:30 HVER søndag.

Innhold: Intervju med ANNA MALINOWSKI
Kortprøven: En vanlig kortsituasjon...

 

KANAL 1 - BRIDGEMAGASINET - Program 31

This text will be replaced