Program 29 - 06.03.2011

Programpost om kortspillet BRIDGE starter opp søndag 22. August 2010.
Programmet vil gå UKENTLIG og vare i ca. 30 minutter hver gang.
Programmet går fra kl 21:00 til 21:30 HVER søndag.

Innhold:
Intervju med HARAD SKJÆRAN om nytt FORUM.
Kortprøven:
Hvordan spiller du for å prøve å få 4 stikk ?
 

KANAL 1 - BRIDGEMAGASINET - Program 29

This text will be replaced