Avansert søk


Ranik Halles Pris

Statutter

 1. Ranik Halles Pris er satt opp av Aftenposten og Norsk Bridge Presse (NBP) til minne om redaktør Ranik Halle, for å stimulere til god bridgejournalistikk.
 2. Ranik Halles Pris utdeles hvert år, første gang i 1988, og overrekkes fortrinnsvis under banketten i forbindelse med NM-finalen for par.
 3. Ranik Halles Pris tildeles for fremragende arbeid innen bridgejournalistikken (i avis, magasin, radio, TV…) eller som bridgeforfatter, fortjenestefullt arbeid innenfor bridgejournalistenes organisasjon eller generelt for fremme av bridgejournalistikken.
 4. Juryen består av tre medlemmer:
  Ett oppnevnt av Norsk Bridge Presse, ett av Norsk Bridgeforbund (NBF) og ett av Aftenposten.
 5. For at en artikkel skal komme i betraktning, må den ha vært offentliggjort i avis, tidsskrift, i NBPs bulletin eller i bulletin som utgis i forbindelse med NM eller internasjonalt mesterskap.
 6. Statuttene er vedtatt av NBPs styre og Aftenposten.
 7. Statuttene skal gjøres kjent for alle medlemmer av NBP.

NBP Pressepris

Statutter for Norsk Bridge Presses Pressepris

 1. Norsk Bridge Presses Pressepris utdeles under det ordinære årsmøtet i NBP, i høyden én pris hvert år.
 2. NBPs Pressepris tildeles for fremragende arbeid innen bridgejournalistikken (i avis, magasin, radio, TV...), bridgeforfattere, fortjenestefullt arbeid innenfor bridgejournalistenes organisasjon eller generelt for fremme av bridgejournalistikken.
 3. Styret i NBP tar initiativ til å få begrunnede forslag på kandidater til prisen fra organisasjonens egne medlemmer.
 4. På grunnlag av forslagene fra medlemmene og fra styret selv, avgjør styret i NBP hvem som skal tildeles prisen.
 5. Disse statuttene er vedtatt av NBPs styre i møte 08.12.1989.

Inntil 1996 var DnC/Den norske Bank sponsor for NBPs Pressepris.

Formenn

1976 - 1979 Ranik Halle
1979 - 1983 Arne Hofstad
1983 - 1985 Reidar Lien
1985 - 1986 Leif-Erik Stabell
1986 - 1987 Gaute Kolsberg
1987 - 1989 Arild Torp
1989 - 1993 Tore Mortensen
1993 - 1995 Magne Paul Søvik
1995 - 1997 Are Guttelvik
1997 - 2011 Alf Helge Jensen
2011 -          Knut Kjernsrød